Animatie in vechtkunst clubs

Een animatie in een vechtkunstclub moet minstens een week op voorhand kunnen gepland worden. Om de precieze inhoud van de animatie te kunnen bepalen, moet een private voorbereidingsgesprek met de sensei (of een van zijn vertegenwoordigers) plaatsvinden. Een animatie kan tot ten laatste 48u voor datum afgelast worden. Hierna zal er een bedrag, overeenstemmend met 20% van de originele waarde, aangerekend worden ter vergoeding van de geïnvesteerde voorbereidingswerkzaamheden.

Animatie in vechtkunstclubs
Beschrijving: Duur
(aangeraden):
Naar gelang van de wensen van de senseï, kan de animatie inhoudelijk een taalcursus als dusdanig zijn en/of verschillende spellen die gebaseerd zijn op de terminologie die in de vechtkunst in kwestie van gebruik is. De kalligrafie kan ook gehonoreerd worden door, bij voorbeeld, de deelnemers de mogelijkheid te bieden hun eigen naam te leren schrijven in kana/kanji op hun dougi. 2u